Aktuality

VÁŽENÍ PRIATELIA, KOLEGYNE A KOLEGOVIA: PRAJEME VÁM I VAŠIM BLÍZKYM ŠŤASTLIVÝ A ÚSPEŠNÝ NOVÝ ROK 2024! TÍM ÚMEB n.f.

Aktuality - ARCHÍV

  • II. ročník - Odborný seminár "Význam spirituality u onkologického pacienta", Národný onkologický ústav v Bratislave, Hlavná budova - 4. poschodie, prednášková sála, dňa 3. marca 2023 (piatok) 13:00-16:00. Program - pozri nižšie! 
  • K dispozícii č. 1-2/2022 časopisu Medicínska etika & Bioetika - Medical Ethics & Bioethics - tu.
  • V zimnom i v letnom semestri 2021/2022 a v zimnom semestri 2022/2023 pokračovali v spolupráci s Ústavom medicínskej etiky a bioetiky n. f. pravidelné mesačné stretnutia Klubu kresťanských lekárov a zdravotníkov v Bratislave. Konajú sa od roku 2011, pričom historicky nadväzujú na staršie podobné aktivity. Bližšie informácie (klik) tu.        
  • Dňa 25.3.2021 sme v skúšobnom režime spustili novú webstránku ústavu na novej doméne www.bioethics-sk.eu. Predchádzajúca webstránka je dočasne k dispozícii na adrese www.bioetika.sk - z technických dôvodov bola aktualizovaná len do júna 2019.