Materiály Svetovej asociácie lekárov 

Na tomto mieste uvedieme vybrané materiály Svetovej asociácie lekárov (angl. World Medical Association (WMA), web: www.wma.net), najmä tie, ktoré vyšli v slovenskom preklade v časopise ME&B nášho ústavu - aby boli ľahšie dostupné slovenskej odbornej i študujúcej verejnosti. Materiály budeme postupne dopĺňať, ako budú v preklade k dispozícii. Pri najvýznamnejších uvedieme aj preklik na materiál uložený na web-stránke WMA.